Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Podarilo sa nám vytvoriť e-comece systém na mieru podľa potrieb klienta. Systém je postavený na Symfony frameworku.

Použité technológie:
Webpack, Symfony v3, jQuery, Bootstrap

Ak máte záujem o podobné riešenie Vášho projektu, neváhajte a kontaktujte nás.

Kontaktovať