Montessorijaslicky.sk

Montessorijaslicky.sk

Montessorijaslicky.sk

Montessorijaslicky.sk

Montessorijaslicky.sk
Montessorijaslicky.sk

Tak vytvorili sme ďalší web, tento krát pre Montessori jasličky

- Pomôž mi, aby som to dokázal sám!– a to je aj mottom montessori prístupu.
 

Tieto jasličky vedú dieťaťa k samostatnosti, zodpovednosti, rozvíjanie osobnosti dieťaťa a naučí sa počúvať vnútorný hlas.

Dieťaťu sa nepomôže, keď za neho urobí prácu dospelý, aj keď by to urobil lepšie a rýchlejšie, alebo keď sa mu zdá, že je činnosť pre dieťa priťažká (všetci to poznáme napríklad pri obliekaní :)). Dospelý nezasahuje do jeho činnosti, poskytuje mu iba láskavý prístup a dostatok času, aby dieťa mohlo činnosť vykonávať. Dieťa má tak dostatok priestoru, aby mohlo všetko dôkladne pochopiť a rozvinúť svoj potenciál. 

Použité technológie:
Symfony framework, Enimo skeleton, Jquery, Webpack, Sass, Node.js, Bootstrap

 

Ak máte záujem o podobné riešenie Vášho projektu, neváhajte a kontaktujte nás.

Kontaktovať