Podmienky používania

Podmienky používania môžeme na čas upraviť/alebo dopĺňať. Preto užívateľov žiadame, aby si pozreli tieto Podmienky používania pred každou návštevou tejto internetovej stránky a zohľadnili prípadné zmeny a/alebo doplnenia.

Úvod
Túto internetovú stránku Vám prináša spoločnosť Enimo.sk, Čutkovská 8549/7A 03406 Ružomberok Slovenská republika, Slovenská republika. Informácie, ktoré na nej nájdete o spoločnosti Enimo.sk jej materskej spoločnosti, sesterských spoločnostiach a ďalších subjektoch, boli zostavované s maximálnou mierou pozornosti. Aj napriek tomu však nie je v našich silách zaručiť úplnosť a správnosť všetkých údajov. 

Spoločnosť Enimo.sk preto nepreberá zodpovednosť za žiadne obsahové chyby tejto stránky. Prognózy do budúcnosti, ktoré sa na stránke uvádzajú, boli zverejnené podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Výsledky, ktoré spoločnosť Enimo.sk v skutočnosti dosiahne, sa však môžu od týchto predpovedí zásadne líšiť, pretože závisia od množstva faktorov konkurenčnej a makroekonomickej povahy, ktoré v niektorých prípadoch nemôže spoločnosť Enimo.sk ovplyvniť.

Spoločnosť Enimo.sk nemá v úmysle neustále aktualizovať všetky prognózy uvedené na jej stránkach, čo sa však netýka prípadnej právnej povinnosti na ich úpravu. Prístupom na túto internetovú stránku súhlasíte neobmedzene a bezvýhradne s nasledujúcimi Všeobecnými podmienkami používania internetovej stránky, ktoré môžete vidieť alebo vytlačiť. 

Všeobecné podmienky používania internetovej stránky

1. Autorské práva Jednotlivé časti našej internetovej stránky sú chránené autorskými právami. Pod túto ochranu spadá najmä jej akákoľvek reprodukcia, pozmeňovanie, preklad, ukladanie a spracovávanie v iných médiách, vrátane ukladania a spracúvania na elektronických nosičoch. Akékoľvek použitie chráneného obsahu, či už celkové alebo čiastočné, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Enimo.sk.  Akékoľvek kopírovanie informácií alebo dát, obzvlášť použitie textov alebo ich častí a obrázkových materiálov (s výnimkou tlačových fotografií), a ich nasledovné využitie alebo rozširovanie, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Enimo.sk.  Práva na šírenie a kopírovanie sú spravované spoločnosťou Enimo.sk. Tlačové fotografie spoločnosti Enimo.sk je možné používať výhradne na redakčné účely.  

Tlačové fotografie, u ktorých na redakčné účely dochádza k reprodukcii alebo elektronickej modifikácii, musia byť sprevádzané nasledujúcim upozornením o autorských právach „© 2018 Enimo.sk Všetky práva vyhradené.“ Opakované vydanie je oslobodené od poplatku, požadujeme však kópiu pre našu evidenciu. © 2018  Enimo.sk. Všetky práva vyhradené.

2. Vylúčenie zodpovednosti za cudzie internetové stránky a. Jednotlivé časti tejto internetovej stránky obsahujú odkazy (t.j.„hypertextové odkazy") na iné internetové stránky prevádzkované cudzími subjektmi, ktorých obsah spoločnosť Enimo.sk nepozná. Spoločnosť Enimo.sk iba uľahčuje prístup na takéto internetové stránky, no nepreberá za ich obsah žiadnu zodpovednosť. Naše odkazy na cudzie internetové stránky majú za úlohu iba uľahčiť Vám vyhľadávanie na internete. Informácie sprístupnené na odkazovaných stránkach však nemožno považovať za naše, a týmto sa výslovne dištancujeme od akýchkoľvek informácií na cudzích internetových stránkach, na ktoré odkazuje táto stránka. Nepreberáme predovšetkým žiadnu právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na týchto stránkach došlo.

WARNING - Majitelia internetových stránok, na ktoré odkazuje stránka spoločnosti Enimo.sk nesú výhradnú zodpovednosť za obsah týchto stránok ako aj za prípadný predaj výrobkov, ktoré na nich ponúkajú a za spracúvanie objednávok s tým súvisiacich.