#1 Úvod do Programovania v PHP

#1 Úvod do Programovania v PHP

#1 Úvod do Programovania v PHP

#1 Úvod do Programovania v PHP

#1 Úvod do Programovania v PHP
#1 Úvod do Programovania v PHP

PHP (alebo aj Hypertext Preprocessor) je skriptovací programovací jazyk, ktorý je využívaný predovšetkým k programovaniu dynamických internetových stránok a webových aplikácií.

1. Pri vytváraní nového skriptu musí byť skript vždy zaobalené v php značkách:
Pri použití PHP pre dynamické stránky sú skripty vykonávané na strane servera a k užívateľovi sú prenášané až výsledky činnosti.
PHP je najrozšírenejším skriptovacím jazykom pre webové stránky. Obľúbeným sa stal hlavne vďaka jeho jednoduchosti a bohatej zásobe funkcií.

<?php 
//obsah skriptu
?>

alebo aj
<?
//obsah skriptu
?>


2. Zobrazenie textu 

Ak v PHP chceme užívateľovi zobraziť text, používa sa značka echo

<?php
echo "Vitaj v Enimo";
?>

(Zobrazí sa: Vitaj v Enimo)

Tiež hlavná vec je to, že za každú skriptovací značkou musí byť ukončenie v podobe;

3. Jednoduchá premenná
Ak v PHP chceme užívateľovi zobraziť text, používa sa značka echo

<?php
$premenna = "Text, ktory tu bude uložený";
echo $premenna;
?>

(Zobrazí sa: Text, ktory tu bude uložený)

logo
Copyright © 2020 Enimo s.r.o.