Prístup k informáciám a kreatívnemu obsahu na internete je prospešný pre všetkých.

Prístup k informáciám a kreatívnemu obsahu na internete je prospešný pre všetkých.

Prístup k informáciám a kreatívnemu obsahu na internete je prospešný pre všetkých.

Prístup k informáciám a kreatívnemu obsahu na internete je prospešný pre všetkých.
Prístup k informáciám a kreatívnemu obsahu na internete je prospešný pre všetkých.

Každý deň miliardy ľudí na internete využívajú pestrú škálu správ, zábavného obsahu, výukových materiálov a ďalších zdrojov.
Pre novinárov, umelcov a autorov tohto obsahu sa internet stal životne dôležitou platformou, ktorá im umožňuje zdieľať informácie a myšlienky, nájsť publikum a zarobiť si na živobytie.
Európsky zákon o autorských právach sa snaží podporovať autorov a vydavateľov tým, že im umožňujú rozhodnúť, akým spôsobom ich dielo bude možné sledovať a zdieľať. Tiež chráni právo verejnosti na nájdenie, využitie a zdieľanie takýchto diel.
Samozrejme že zákony je potrebné aktualizovať a prispôsobiť ére internetu. Navrhovaná smernica EÚ o autorskom práve však môže mať nežiaduce následky, pretože môže obmedziť široký výber informácií dostupných na internete.

Čo nový zákon ohrozuje?

Nová verzia navrhovaná Európskym parlamentom môže viesť k obmedzeniu rozmanitosti obsahu dostupného v službách, ako sú YouTube a Google.
Aby sa služby vyhli právnej zodpovednosti, nezostalo by im nič iné, než existujúci a novo nahraný obsah s neznámymi alebo spornými informáciami o autorských právach v Európskej únii blokovať.
Problematika autorských práv je komplexná a ich majitelia sa na vlastníctve často nezhodnú. Verejné hostingové platformy v takýchto prípadoch nemôžu robiť spravodlivé rozhodnutie ohľadom práv počas procesu nahrávania.
Nová verzia legislatívy navrhovaná Európskym parlamentom môže ohroziť stovky tisíc pracovných miest, európskych autorov, firmy, interpretov a každého, koho zamestnávajú.

Predstavte si, že by ste nemohli na internete nájsť novinky a materiály týkajúce sa tém, o ktoré máte práve záujem.V súčasnej dobe Google ponúka obsah všetkých vydavateľov bez ohľadu na veľkosť. Môžete tak odhaliť rôzne perspektívy a témy od viac ako 80 000 vydavateľov.
Navrhovaný zákon o autorských právach by od vyhľadávacích služieb vyžadoval, aby uplatňovali licencie, ktoré ich môžu prinútiť začať vyberať, ktorý obsah zahrnú a ktorý vylúčia.

To by bolo výhodné pre väčších vydavateľov, ale obmedzilo by to návštevnosť tých menších. Pre malých, okrajových alebo nových vydavateľov by tak bolo ťažšie nájsť si publikum a generovať príjmy.V dôsledku tohto zákona by bol výber vydavateľov dostupných na internete podstatne obmedzenejší.

Zdroj: google.com