Spotify možno bude vyrábať hudbu pomocou umelej inteligencie, aby nemusel platiť za obsah umelcom

Spotify možno bude vyrábať hudbu pomocou umelej inteligencie, aby nemusel platiť za obsah umelcom

Spotify možno bude vyrábať hudbu pomocou umelej inteligencie, aby nemusel platiť za obsah umelcom

Spotify možno bude vyrábať hudbu pomocou umelej inteligencie, aby nemusel platiť za obsah umelcom

Spotify možno bude vyrábať hudbu pomocou umelej inteligencie, aby nemusel platiť za obsah umelcom
Spotify možno bude vyrábať hudbu pomocou umelej inteligencie, aby nemusel platiť za obsah umelcom

Švédska spoločnosť Spotify nedávno predložila do európskeho patentového registra zaujímavú patentovú prihlášku, na ktorú upozornil web Music Business Worldwide. Na prvý pohľad sa zdá, že je to veľká technológia pre umelcov, pretože ponúka analýzu plagiátorstva takmer v reálnom čase. No pri bližšom preskúmaní ide o základ na to, aby Spotify vytváral vlastnú hudbu generovanú umelou inteligenciou a potenciálne konkuroval umelcom bez toho, aby musel platiť za obsah. Patent s názvom Detekcia rizika plagiátorstva a rozhranie opisuje proces analýzy melódie, štruktúry akordu a niekedy aj textu piesne. Pomocou tejto technológie by sa teoreticky dalo určiť, či by skladba mohla byť predmetom súdneho sporu o autorské práva. Tento druh technológie by mohol ušetriť spoločnostiam náklady na právne zastúpenie a zároveň chrániť menších umelcov.Na začiatku tohto roka podal Spotify patentovú prihlášku na proces, ktorý si vyžadoval rozhranie plagiátorstva. Tento proces je zameraný na vytváranie obsahu pomocou modelu AI. No namiesto vyškolenia modelu na existujúcom obsahu bol existujúci obsah naklonovaný a model bol cvičený na tomto klonovanom obsahu – či prejde rozhraním plagiátorstva bez problémov. V tomto procese by sa vytvárali vzorky (sample), ktoré by spoločnosť Spotify mohla použiť na vytvorenie vlastnej hudby alebo ich predávať na nahrávanie značkám, producentom a pod. Vzhľadom na všetky údaje, ktoré Spotify má o svojich používateľoch a o tom, ako reagujú na jeho hudobnú knižnicu, potenciál pre skladby generované AI je neobmedzený.

Zdroj: inputmag.com